Prasības foto fiksācijai

1. Fotoattēliem jābūt uzņemtiem tajā pašā dienā, kad tie tiek nosūtīti apstiprināšanai uz klientu apkalpošanas centra e-pastu: info@gjensidige.lv. Nosūtot attēlus, lūdzu, norādi automašīnas reģistrācijas un tehniskās pases numurus, vai arī apdrošināšanas polises numuru.

2. Fotokamerā jābūt uzstādītam pareizam datumam un laikam.

3. Bilžu uzņemšana jāveic labā apgaismojumā.

4. Transportlīdzeklim jābūt brīvi stāvošam un labi pārskatāmam no visām pusēm.

5. Transportlīdzekļa virsmām bilžu uzņemšanas brīdī ir jābūt tīrām, nomazgātām.

6. Fotogrāfijām jābūt skaidrām, labā izšķirtspējā un kvalitātē (vismaz ar 768 x1024 pikseļiem). Jābūt iespējai bildes palielināt (zoom), lai redzētu detaļas.

- Sūtot bildes, to lielumu nedrīkst samazināt.

7. Jānofotografē:

- Transportlīdzekli četrās pozīcijās no tā pretējiem stūriem, lai būtu redzamas abas transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes (piemērs, 1-4);

- Transportlīdzekļa salonu (piemērs Nr. 5, lai ir redzams gan priekšējais panelis, gan priekšējo sēdekļu daļa);

- Ja ir papildaprīkojums, kas nav labi redzams kopējās bildēs, tas jānofotografē atsevišķi;

- Šasijas numuru (piemērs Nr. 7);

- Atslēgas kopā ar tehnisko pasi (piemērs Nr. 6). Uz tehniskās pases fona jābūt redzamām visām atslēgām, signalizācijas pultīm, čipiem (uz visām uzstādītajām drošības sistēmām). Atslēgām jābūt redzamām pilnībā, lai var redzēt pilnu formu, uz drošības pultīm ir jābūt redzamiem identifikācijas numuriem.

8. Objektam fotogrāfijā jābūt maksimāli tuvu (piemēri 1-7).

9. Ja transportlīdzeklim ir bojājumi, tie jānofotografē atsevišķi.


Paldies!