08.10.22. no 17:00 līdz 24:00 nestrādās veselības atlīdzību pieteikšanas forma - tiks veikti sistēmas uzturēšanas darbi. Pateicamies par sapratni!

 

Rekvizīti un norēķinu konti

Rekvizīti

Saņēmējs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103595216
Adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: (+371) 67112222
E-pasts: info@gjensidige.lv

Norēķinu rekvizīti

Luminor Bank AS Latvijas filiāle (Iepriekš - AS DnB banka), SWIFT: RIKOLV2X
EUR konts:
LV02RIKO0002930013594

AS SEB banka
, SWIFT: UNLALV2X
EUR konts: 
LV06UNLA0055000065951

AS Swedbank, SWIFT: HABALV22
konts:
LV30HABA0551043367013