ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle šobrīd ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kas pievienojusies PINS klientu lojalitātes programmai.