Gjensidge iesniegumu veidlapas

Nosūti veidlapu ātrāk un ērtāk! 

Autentificējies klientu apkalpošanas portālā, dodies uz sadaļu "Nosūtīt iesniegumu Gjensidige", nosūti aizpildīto viedlapu vai iesniegumu, un mēs to saņemsim elektroniski.

Aizpildīto dokumentu nav nepieciešams parakstīt vai drukāt. 

Veidlapas

Pieteikumi apdrošināšanai 

Pieteikums privātīpašuma apdrošināšanas 

Pieteikums komercīpašuma apdrošināšanai

Pieteikums uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanai

Pieteikums būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanai

Pieteikums piedāvājuma saņemšanai darbinieku veselības apdrošināšanai

Pieteikums kravu pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai

Pieteikums atpūtas kuģu apdrošināšanai

Pieteikums kravu apdrošināšanai

Pieteikums Dzelceļa transporta apdrošināšanai

 

Pieteikumi atlīdzību saņemšanai

OCTA personas atlīdzības pieteikums

Iesniegums par zaudējumu atlīdzību 

Kasko atlīdzības iesniegums

OCTA atlīdzības iesniegums

Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Ceļojumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Stacionārās ārstniecības/rehabilitācijas saskaņojums veselības apdrošināšanā

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums 

Atlīdzības pieteikums par īpašumam nodarītajiem bojājumiem 

 

Iesniegumi līguma izbeigšanai u.c.

Iesnieguma veidlapa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu

Iesniegums OCTA līguma izbeigšanai pirms termiņa

Iesniegums par neizmantoto prēmiju atmaksu