Ko darīt, ja noticis negadījums īpašumā?

Šeit tu atradīsi noderīgu informāciju, kā rīkoties, ja mājoklī vai uzņēmuma īpašumā noticis negadījums. Uzzini arī, kā ziņot par apdrošināšanas gadījumu un ātri saņemt nepieciešamo palīdzību.

Ko darīt, ja noticis negadījums?

Ja tavā īpašumā noticis negadījums:

 1. Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.
 2. Nekavējoties ziņo:
 • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112);
 • eksplozijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112);
 • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112) un/vai ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam) vai pašvaldības policijai;
 • trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai;
 • sadursmes gadījumā ar sauszemes transporta līdzekli - ceļu policijai;
 • apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams. 

Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand. 

MAXI meistara palīdzība - 67112222

Nesāc bojājumu novēršanu vai objekta un tā daļu pārvietošanu, novākšanu vai atjaunošanu bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Tu vari veikt tikai neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Sagatavo šādus dokumentus, ko uzrādīt mūsu ekspertiem: 

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • atlīdzības saņēmēja rekvizītus (bankas konta informāciju);
 • izziņu par negadījuma cēloni (ja tāda ir);
 • apdrošināšanas polises kopiju;
 • īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopiju un inventarizācijas lietu;
 • kustamās mantas iegādes dokumentus (ja tādi ir). 

Ja plīsusi caurule vai applūdinājuši kaimiņi

Ja tavā īpašumā plīsusi caurule: 

 • Nekavējoties atslēdz ūdeni. Ja tu nevari izdarīt to pats, izsauc avārijas dienestu, piezvani mājas apsaimniekotājam vai atbildīgajam komunālajam dienestam. Esi piesardzīgs, ja plīsusi karstā ūdens caurule vai radiators - neapdedzinies! 
 • Pēc iespējas mēģini savākt ūdeni un saslaucīt grīdu, lai mazinātu iespējamos zaudējumus.
 • Izsauc santehniķi.
 • Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand. 

Ja plīsusī caurule ir nopludinājusi tavus kaimiņus un tev ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, pastāsti par to kaimiņiem, lai viņi varētu pieteikt zaudējumu atlīdzību.

Ja tevi appludinājuši kaimiņi:

 • Ja tavā īpašumā no griestiem tek ūdens, nekavējoties izsauc avārijas dienestu, piezvani mājas apsaimniekotājam vai atbildīgajam komunālajam dienestam.
 • Informē kaimiņus, ka viņu dzīvoklis appludina tavu īpašumu.
 • Novieto bļodu vietā, kur no griestiem tek ūdens. Pēc iespējas mēģini savākt ūdeni un saslaucīt grīdu.
 • Apklāj mēbeles, sadzīves tehniku un citas ierīces, lai mazinātu iespējamos zaudējumus.
 • Nepieskaries elektriskajiem slēdžiem vai vadiem, ja tos skāris ūdens. Ja neesi pārliecināts - atslēdz elektrību.
 • Par negadījumu jāziņo mājas apsaimniekotājam vai namu pārvaldei, lai tie precīzi nosaka plūdu cēloni.
 • Izsauc santehniķi.
 • Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand.

Ja mājās notikusi zādzība

 1. Nekavējoties informē policiju.
 2. Ja notikusi ielaušanās un ir apdraudēta cita tava manta (piemēram, izsisti logi vai uzlauztas ieejas durvis), veic visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu turpmākus zaudējumus.
 3. Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand. 

Ja īpašumu bojājuši dabas spēki

 1. Veic visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.
 2. Ja tava manta joprojām ir apdraudēta (piemēram, zemestrīces rezultātā izsisti logi, vētrā norauts jumts, māja applūdusi), tu vari uzsākt nelielus remontdarbus jau pirms mūsu ekspertu ierašanās, taču centies saglabāt īpašumu vai tā paliekas tādā stāvoklī, kāds tas ir pēc negadījuma, līdz ierodas mūsu eksperti.
 3. Saglabā visu remontdarbu izmaksu čeku/ rēķinu un/vai dokumentu kopijas.
 4. Trīs (3) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža piesaki apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē Gjensidige Hand. 

Kādus dokumentus iesniegt

Tu vai tava pilnvarotā persona var pieteikt apdrošināšanas atlīdzību internetā vai kādā no mūsu pārstāvniecībām.

Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, tev jāiesniedz šādi dokumenti (ja kādu no dokumentiem nevarēsi iesniegt, lūdzu, informē par to mūsu ekspertus): 

 • aizpildi atlīdzības pieteikuma formu, kurā apraksti apdrošināšanas gadījumu;
 • pievieno iznīcinātā vai bojātā īpašuma sarakstu, norādi īpašuma iegādes / būvniecības gadu, cenu, pievieno pirkuma dokumentus;
 • pievieno tāmi zaudējumu novēršanai vai īpašuma glābšanai, remonta izmaksu rēķinus, čekus, celtniecības materiālu čekus;
 • ja īpašums bojāts vai iznīcināts ugunsgrēkā - no ugunsdzēsības dienesta saņemtā dokumenta vai izziņas kopiju;
 • ja īpašums bojāts, iznīcināts vai zaudēts zādzības, laupīšanas vai trešo personu nelikumīgu darbību vai vandālisma rezultātā - izziņu no policijas, īpašuma apsardzes līguma kopiju, ja tāds ir.