Gjensidige logotips sastāv no naktssarga simbola un uzraksta Gjensidige. Logotipa proporcijas un elementu savstarpējais novietojums ir stingri definēts un to mainīt nedrīkst.
Gjensidige logotips kopumā un tā elementi ir autortiesību aizsargāti - tā modificēšana un izmantošana bez saskaņošanas ar Gjensidige ir uzskatāma par šo tiesību pārkāpumu.

Gjensidige logotipa lietošanas vadlīnijas

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gjensidige pamata logotips digitālai lietošanai (PNG)

Gjensidige horizontālais logotips digitālai lietošanai (PNG)

Gjensidige pamata logotips drukai (PDF)

Gjensidige horizontālais logotips drukai (PDF)