Noticis negadījums transportlīdzeklim

Šeit atradīsi noderīgu informāciju, kā rīkoties, ja tavs transportlīdzeklis iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, ko sedz OCTA un/vai KASKO apdrošināšana. Uzzini, kā saņemt nepieciešamo palīdzību un ātri pieteikt atlīdzību. 

Noticis negadījums OCTA

Kur pieteikt, ja esi cietusī puse?

Ja esi cietusī puse ceļu satiksmes negadījumā, tev zaudējuma pieteikums jāiesniedz negadījuma izraisītāja OCTA apdrošināšanas kompānijā.

Ja negadījuma izraisītājs savu OCTA polisi iegādājies pie mums, un ir bojāts transportlīdzeklis vai cita manta, piesaki atlīdzību:

1. Internetā

2. Rakstot e-pastu uz [email protected] .

3. Latvijā -  ADB "Gjensidige" Latvijas filiāles pārstāvniecībās un klientu apkalpošanas centros

Par mantai nodarītajiem zaudējumiem pieteikt atlīdzību vari 1 (viena) gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas, saglabājot mantu tādā stāvoklī, kāda tā bija pēc CSNg.

Par nodarīto veselības kaitējumu atlīdzības pieteikumu vari iesniegt 3 (trīs) gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas. Neaizmirsti pievienot visus tavā rīcībā esošos dokumentus saistībā ar šo negadījumu (čekus, ārsta slēdzienu, policijas lēmumu utt.). Ja tas būs nepieciešams, mēs tev varam pajautāt uzrādīt papildu dokumentus.

Kur pieteikt, ja esi ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs?

Ja esi ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs, tad tev 10 dienu laikā jāiesniedz savai apdrošināšanas kompānijai pieteikums internetā kopā ar savu saskaņotā paziņojuma eksemplāru. Vēlams arī parādīt bojāto transportlīdzekli. Tādējādi pasargāsi sevi no iespējamas regresa prasības no apdrošinātāju puses.

Ja nespēj pieteikt interntā tad to var izdarīt rakstot e-pastu uz [email protected] .

Noticis KASKO negadījums

Kā rīkoties un kur pieteikt?

1. Veic neatliekamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;

2. Nekavējoties ziņo ceļu policijai vai sastādi saskaņoto paziņojumu;

3. Kamēr Gjensidige eksperts nav apskatījis transportlīdzekli, nav pieļaujams tā remonts vai izjaukšana;

4. Nekavējoties iesniedz atlīdzības pieteikumu:

 • Auto zādzības gadījumā (ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā):

1) ADB "Gjensidige" Latvijas filiāles Centrālajā birojā Rīgā, Gustava Zemgala gatve 74A, LV-1039;

2) ADB "Gjensidige" Latvijas filiāles pārstāvniecībās un klientu apkalpošanas centros.

 • Citos gadījumos (10 darba dienu laikā):

1) Internetā

2) Lietotne "Gjensidige Baltic Self-Service"

Saskaņotais paziņojums

Ja noticis viegls ceļu satiksmes negadījums, tu drīksti aizpildīt saskaņoto paziņojumu.

To  aizpilda šādos gadījumos:

 • avārijā ir  iesaistīti un bojāti tikai divi transportlīdzekļi un tie var turpināt ceļu;
 • nav cietuši cilvēki;
 • nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem aizliegts braukt;
 • neviens no iesaistītajiem autovadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • abiem negadījuma iesaistītiem autovadītājiem ir atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība;
 • abi negadījumā iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem

 Pēc negadījuma tev jārīkojas šādi:

 1. Paliec negadījumā vietā, iededz avārijas gaismas un uzstādi avārijas trīsstūri. Ja tas nav iespējams, citādi brīdini pārējos satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu.
 2. Veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus.
 3. Vienojies ar otra transportlīdzekļa vadītāju par negadījuma apstākļiem un abi aizpildiet un parakstiet saskaņoto paziņojumu. Ja iespējams, nofotografē ceļu satiksmes negadījuma shēmu.
 4. Ja CSNg ir noformēts ar Saskaņotā paziņojuma palīdzību, tad vainīgajai pusei tas jāiesniedz savam apdrošinātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Savukārt, personai kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, pieteikums par mantai nodarīto zaudējumu jāiesniedz vainīgās puses apdrošinātājam gada laikā no negadījuma brīža.
 5. Neuzsāc transportlīdzekļa remontu, kamēr mūsu norīkots eksperts to nav apskatījis. Saglabā transportlīdzekli tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc ceļu satiksmes negadījuma!

Ziņošana policijai

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, vai tu nespēj vienoties ar kādu no vadītājiem par negadījuma apstākļiem, kā arī, ja kāds no iesaistītajiem autovadītājiem ir alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai tam nav atbilstošas kategorijas vadītāja apliecības, nekavējoties paziņo policijai (112) par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.

Piemēri, kad jāziņo policijai (112):

 1. Tu iebrauc svešā sētā, notriec ceļa zīmi, tādējādi radot zaudējumus trešajām personām.
 2. Tu uzbrauc gājējam vai dzīvniekam.
 3. Tavai automašīnai izsisti stikli, izdarīti citi bojājumi, nozagti lukturi, spoguļi, audio sistēma.
 4. Tev nozog transportlīdzekli.
 5. No mājas jumta uz tavas automašīnas uzkrīt ledus - jāziņo pašvaldības policijai vai valsts policijai.