Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana

Ja esi būvniecības objekta pasūtītājs, galvenais darbu veicējs vai apakšuzņēmējs, pasargā objektu vai iekārtas no zaudējumiem, kuri var rasties uguns nelaimes, dabas stihiju vai trešo personu iedarbības rezultātā. 
Apdrošini arī civiltiesisko atbildību, tādējādi nodrošinot  savu uzņēmumu pret neparedzētiem zaudējumiem darbinieku neatbilstošas darbības rezultātā.

Apdrošināšanas objekti var būt: 

  • būvobjekts vai objektā veicamie darbi;
  • apdrošināšanas vietā jau esošas būves un konstrukcijas; 
  • būvlaukuma aprīkojums; 
  • būvniecības tehnika; 
  • civiltiesiskā atbildība, veicot būvniecības darbus.

Piesakies būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanai internetā

Aizpildi pieteikuma anketu, norādi, kādus būvuzņēmēja riskus vēlies apdrošināt un saņem sava uzņēmuma vajadzībām visatbilstošāko apdrošināšanas piedāvājumu