Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids ir obligāts, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā.
Lai noformētu veselības apdrošināšanu, zvani +371-67112222 vai apmeklē mūsu tuvāko pārstāvniecību.

Formējot vīzu vai uzturēšanās atļauju Latvijā, tev jāuzrāda veselības apdrošināšana 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 “Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” ārzemniekam – personai, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, pieprasot īstermiņa, ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise, kas ir derīga Latvijas Republikas un Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā ir derīga vīza.

Apdrošināmie riski

Mēs atlīdzināsim izdevumus, kas radušies pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma rezultātā, kas noticis laikā, kad tu atradies Latvijā un/vai Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. Apmaksāsim arī medicīnisko palīdzību un repatriācijas izdevumus pēkšņu akūtu saslimšanu un traumu gadījumā.