Uzzini par speciālās tehnikas apdrošināšanu

Apdrošini sava uzņēmuma tehniku un pasargā uzņēmumu no zaudējumiem, kuri var rasties darba procesā, kā arī dabas stihiju, uguns nelaimes vai trešo personu iedarbības rezultātā.

Apdrošināšana attiecas uz tādu speciālās tehnikas vai aprīkojuma objektu, kas ir nodots ekspluatācijā, strādā vai atrodas dīkstāvē. Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā apdrošināšanas vietā.

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pieteikuma anketā norādi speciālās tehnikas veidu un skaitu un saņem uzņēmuma vajadzībām pielāgotu piedāvājumu