MAXI polises priekšrocības

MAXI īpašuma apdrošināšana izveidota tā, lai nodrošinātu vispārīgu finansiālu aizsardzību, tāpēc vienlaicīgi ir iespēja apdrošināt mājokli, iedzīvi, kā arī civiltiesisko atbildību un īpašnieku un tā ģimenes locekļus pret nelaimes gadījumiem.

Mēs nodrošinām individuālu pieeju katram klientam un saprotam klienta vēlmes, piedāvājot gan banku prasībām atbilstošu īpašuma apdrošināšanas segumu, gan arī ļoti plašu papildu segumu, kas sniegs drošības sajūtu. 

MAXI polises priekšrocības:

Sedzam grafiti - sedzam zaudējumus, kas radušies, ja īpašums ticis apzīmēts, piemēram, ar grafiti krāsojumiem. Risks ir Trešo personu prettiesiska rīcība.

Apdrošinātas ārējās komunikācijas privātmājas teritorijā – sedzam zaudējumus par ārējo komunikāciju bojājumiem apdrošināšanas objekta adreses ietvaros – gāzes un tvaika caurulēm, kabeļiem un elektrolīnijām līdz to pieslēgumam publiskajam tīklam.

Atlīdzība par sala sabojātām ūdens sistēmām – sedzam zaudējumus, ja sasalšanas rezultātā ir bojātas apkures, ūdens apgādes un/vai kanalizācijas  sistēmas. Nosauktajos riskos par nelielu piemaksu, visos riskos bez piemaksas. Limits – nosauktajos riskos 3500 EUR, visos 5000 EUR.

Būvnormatīvu pārkāpumi, ja īpašums iegādāts jau uzcelts – sedzam zaudējumus, ja, piemēram, nesen iegādātā mājā izceļas ugunsgrēks dēļ nepareizi izbūvēta kamīna.

Jaunu iedzīves priekšmetu aizvietošana – klients saņem pilnu apdrošinātās iedzīves vērtību (nerēķinot nolietojumu), ja tā nav vecāka par 2 (diviem) gadiem (mobilajiem telefoniem, higiēnas priekšmetiem un kosmētikai nolietojumu nerēķina līdz vienam gadam).

Keramikas un stikla izstrādājumu saplīšana -  sedzam zaudējumus, ja saplīst keramiskā plīts virsma, dušas kabīne vai akvārijs. Nosauktajos riskos par nelielu piemaksu, visos riskos bez piemaksas. Limits – nosauktajos riskos 1500 EUR, visos riskos bez limita.

Psiholoģiskā palīdzību pēc ugunsgrēka – limits 300 EUR.

Mantas zādzība no privātmājas pagalma bez ielaušanās pazīmēm – limits 1000 EUR.

Apdrošinot iedzīvi pēc saraksta, nav nepieciešams to grupēt vai iesniegt iedzīves priekšmetu sarakstus.

Pēc negadījuma klients var izvēlēties - uzticēt remontu sev zināmiem meistariem vai MAXI meistaram.

Visu risku MAXI priekšrocības:

Iekļauta teritorijas labiekārtojuma apdrošināšana (vētras laikā sabojāts žogs, bērnu laukumiņš, pagalma segums) – limits 5000 EUR kā arī vēl papildus apstādījumu bojājumi (atlīdzinām zaudējumus, kas radīti dzīvžogiem, zālājiem, dekoratīvajiem apstādījumiem un/vai augļu kokiem ) – limits 3000 EUR.

Atlīdzinām īrnieku radītos zaudējumus - Atlīdzinām zaudējumus, kurus radījuši īrnieki, prettiesiski iznīcinot vai sabojājot apdrošināto objektu – limits 5000 EUR.

Remontdarbi kaimiņos  - Sedzam zaudējumus, kas radušies apdrošinātā objekta konstruktīvajiem elementiem un apdarei saistībā ar kaimiņu dzīvoklī notiekošiem remontdarbiem, piemēram, sienā tiek izurbts caurums utt.  – limits 5000 EUR.

Stiklojuma bojājumiem netiek piemērots pašrisks – vienu reizi gadā pašrisks netiek piemērots dzīvokļu un dzīvojamo ēku stiklojumam.

Piesakies īpauma apdrosinasanai