Informācija par OCTA

Kas ir OCTA?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā  apdrošināšana.

Pie mums, Eiropas Savienībā, ir noteikts, ka OCTA polisei ir jābūt visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm, kas piedalās ceļu satiksmē un ir reģistrēti  CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības  aģentūrā.

OCTA apdrošināšanu veicam saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

OCTA polise, kas izsniegta Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, ir derīga visās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē.

Kāpēc nepieciešams iegādāties OCTA?

Ja, vadot transportlīdzekli, tu esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un nodarījis bojājumus citas personas īpašumam vai veselībai, tev nebūs tie jāatlīdzina, jo zaudējumus segsim mēs.

Kas saņem OCTA atlīdzību?

Ja esi cietis ceļu satiksmes negadījumā, kurā tu neesi atzīts par vainīgu, tev pienākas apdrošināšanas atlīdzība.

Tu saņemsi atlīdzību, ja esi:

  • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
  • pasažieris, pat tad, ja atradies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī;
  • gājējs;
  • trešā persona, kuras īpašums ir bojāts ceļu satiksmes negadījumā. 

Braucot uz ārzemēm, OCTA vai zaļā karte?

Svarīgi! Braucot uz ārzemēm, obligāti ņem līdz izdrukātu OCTA polisi.

Ja plāno braucienu uz  Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Irānu, Izraēlu, Maķedoniju, Maroku, Moldovu, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu, atceries, ka jāiegādājas Zaļā karte.

Zaļo karti tu vari iegādāties: