Informācija par nelaimes gadījumu apdrošināšanu uzņēmumiem

Uzņēmuma ieguvumi 

Iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu saviem darbiniekiem, Tu pasargāsi savu uzņēmumu no neparedzētiem izdevumiem, ja tavs darbinieks pēkšņi gūs traumu darba laikā un vietā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise darbojas arī kā darbinieku prēmēšanas un potenciālo darbinieku piesaistes faktors, jo sniedz darbiniekiem ievērojamu finansiālās drošības sajūtu. Lai izmaksātu darbiniekam vienreizēju naudas prēmiju, tev būs jāmaksā arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem, tavs uzņēmums ne tikai ietaupīs, bet arī iegūs nodokļu atvieglojumus. 

Iztērējot relatīvi nedaudz, tavs uzņēmums iegūs ne tikai apmierinātākus darbiniekus, bet arī peļņas nodokļa atvieglojumus gada beigās, ja apdrošināšanas periods nebūs īsāks par gadu.

Izrādi savas rūpes par darbiniekiem un apdrošini viņus pret nelaimes gadījumiem arī ārpus darba vietas un darba laika.

Apdrošināmie riski

Izvēlies apdrošināšanas polises darbības laiku - tikai darba laikā un vietā vai 24/7 visā pasaulē.

Tu vari apdrošināt savus darbiniekus pret pamatriskiem - nāvi, invaliditāti un traumām, vai pievienot kādu vai visus papildriskus:

  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums (invaliditāte);
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darba nespēja (dienas nauda);
  • stacionāra ārstēšanās (slimnīcas nauda);
  • ārstēšanās izdevumi (par ambulatoro un/vai stacionāro ārstniecisko palīdzību un ārsta nozīmētu izmeklēšanu, plastiskās operācijas, rehabilitācijas izdevumi, medikamenti un pārsiešanas materiāli, tehniskie palīglīdzekļi, transportēšanas izdevumi)
  • apdegumi, apsaldējumi.