Ko darīt?

NO MŪSU MĀJAS LAPAS: Jāveic neatliekami pasākumi, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Nekavējoties jāziņo: ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112);

eksplozijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112);

inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgajam avārijas dienestam (112) un/vai ēkas apsaimniekotājam (īpašniekam) vai pašvaldības policijai; trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – policijai;

apdrošinātājam, tiklīdz tas kļūst iespējams;

MAXI meistara palīdzība - 67112222 Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas nav pieļaujama nekāda bojājumu novēršana vai objekta un tā daļu pārvietošana, novākšana vai atjaunošana. Ir atļauts veikt tikai neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Plisusi caurule vai applūdināti kaimiņi

Ja Prakiuro caurule

Tikko pamanīju, ka Prakiuro caurule, nekavējoties izslēdziet ūdens.

Ja jūs nevarat darīt paši, nekavējoties zvaniet neatliekamās palīdzības pakalpojumus, māja no komunālo pakalpojumu uzņēmums vai pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem.

Esi uzmanīgs, ja Prakiuro karstā ūdens vai apkures caurules - var applaucēšanās.

Ciktāl iespējams, liekšķere up izlijušas ūdeni un nosusiniet grīdu samazināt potenciālos zaudējumus.

Incidents ļaut māju prezidentam vai māju pārvaldības sabiedrība.

Zvaniet santehniķis. Zvaniet mums un ziņot notikumu.

 

Ja plīsums caurule applūst kaimiņiem un īpašnieku īpašums ir apdrošināts civiltiesiskās atbildības

- informēt kaimiņus, kas cietušas zaudējumus arī vēršas pie mums.

Ja applūst kaimiņiem Ja ūdens plūst caur griestiem nekavējoties zvaniet neatliekamās palīdzības pakalpojumus, māja no komunālo pakalpojumu uzņēmums vai pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem.

Sazinieties ar kaimiņiem, ka viņi pārbauda, ka ūdens plūst ārpus savas dzīvokļa. Novietojiet bļodu uz grīdas, lai savāktu ūdeni. Satur izlijušas ūdeni, nosusiniet grīdu.

Cik vien iespējams, Cover mēbeles, elektroierīces, sadzīves tehnikas un citu priekšmetu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus.

Neaiztieciet elektrības slēdžus vai vadi, ja jūs domājat, ka tas varētu būt skarto ūdens.

Ja neesat pārliecināts - izslēdziet elektrību. Incidents jāziņo priekšsēdētājam mājas vai māju apsaimniekošanas uzņēmums, kas tie, kas tieši cēloni plūdiem.

Zvaniet santehniķis. Zvaniet mums un ziņot notikumu.

Ja notikusi zādzība

Incidents tūlīt uz policiju. Ja māja tika hacked, un tāpēc ir risks, citu aktīvu (piem., Broken Windows), ciktāl tas iespējams, var veikt saprātīgus pasākumus, lai samazinātu iespējamo kaitējumu. Apdrošinātais gadījums, lūdzu, dodiet mums ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc tam, kad jūs uzzināt par notikumu. Jums nav nepieciešams, lai nāk pie mums - mūsu speciālistiem, ja nepieciešams, paši nāk uz jūsu adresi, lai novērtētu cietušā aktīvus.

Apmeklējot mūsu speciālisti sniedz šādus dokumentus un informāciju:

personu apliecinošs dokuments; saņēmēja bankas konta rekvizīti;

kopija apdrošināšanas polises;

izziņu no iemesla gadījumā (ja jums tāds ir);

nekustamo īpašumu un inventarizācijas lietas dokumentus;

kustamā īpašuma dokumentu iegūšana (ja jums tāds ir).

Ja īpašumu bojājuši dabas spēki

Ja iespējams, jūs varat veikt saprātīgus pasākumus, lai samazinātu iespējamo kaitējumu. Ja aktīvi turpina būt risks (piem., Izsisti logi, nojaukšanu jumta un māja izplatīties ūdens), jūs varat sākt nelielas remontu un pirms vecuma mūsu speciālistiem. Tomēr, pārliecinieties, lai saglabātu bojāto mantu vai tās paliekas, lai nāk uz mūsu pārstāvim. Arī glabāt visas remonta izmaksas, dokumentārus pierādījumus par oriģinālu.

 Apdrošinātais gadījums, lūdzu, dodiet mums ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc tam, kad jūs uzzināt par notikumu. Jums nav nepieciešams, lai nāk pie mums - mūsu speciālistiem, ja nepieciešams, paši nāk uz jūsu adresi, lai novērt

ētu cietušā aktīvus. Apmeklējot mūsu speciālisti sniedz šādus dokumentus un informāciju:

personu apliecinošs dokuments; saņēmēja bankas konta rekvizīti;

kopija apdrošināšanas polises;

izziņu no iemesla gadījumā (ja jums tāds ir);

nekustamo īpašumu un inventarizācijas lietas dokumentus;

kustamā īpašuma dokumentu iegūšana (ja jums tāds ir).

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai saņemtu pabalstu, iesniedz šādus dokumentus: (Iespējams,ka LV šeit ir cita informācija)

  • lūgums saņemt apdrošināšanas pabalstu, kas ir aprakstīta apdrošināšanas gadījumu un norāda kontu jāpārskaita apdrošināšanas pabalstu;
  • iznīcinātas vai bojātas īpašumu sarakstu, kas ietver nosaukumu aktīva iegādi / būvniecības gads, cena, pirkuma dokumentiem;
  • aprēķini, rēķini, maksājuma uzdevumi, pirkuma čeki par zaudējumu apmēru un glābšanas izmaksas;
  • ja īpašums tiek iznīcināti vai bojājas uguni - saņemtos no ugunsdzēsības dienesta, kopijas dokumentus;
  • ja īpašums tiek iznīcināti, bojāti vai zaudēti zādzības, laupīšanas, nelikumīgu darbību trešo personu vai vandālisms - pasākums apliecinošos dokumentus no policijas, īpašuma drošības līgumus, ja tādi ir noslēgti.