Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums

Šeit tu atradīsi noderīgu informāciju, kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums. Uzzini arī, kā ziņot par negadījumu un ātri saņemt nepieciešamo palīdzību.

Kad pieteikt gadījumu?

Nekavējoties, tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nelaimes gadījuma dienas, aizpildi vai iesniedz mums atlīdzības pieteikumu un pievieno šādus dokumentus:

  • apdrošināšanas polises kopiju; 
  • dokumentus kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanās faktu (ārstniecības iestādes izraksts, pēc nepieciešamības rentgena uzņēmumi, miršanas apliecības kopija, akts par nelaimes gadījumu darbā u.c.); 
  • mēs varam pajautāt tev iesniegt papildu dokumentus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;
  • pasi vai citu personības apliecinošu dokumentu (vai tā kopiju); 
  • pilnvaru, kas dod tavam pārstāvim tiesības veikt visas ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu saistītās darbības (oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija).

Mēs paturam tiesības pieprasīt uzrādīt visu iepriekš minēto dokumentu oriģinālus.

Kur pieteikt?

Zaudējumus vai atlīdzības visērtāk ir pieteikt internetā vai lietotnē "Gjensidige Baltic Self-Service", bet gadījumos, kad tas nav iespējams, dodies uz kādu no mūsu filiālēm.

Telefons: +371 67112222