Informācija par veselības apdrošināšanu

Atkarībā no uzņēmuma iespējām un darbinieku vajadzībām piedāvājam dažāda līmeņa veselības apdrošināšanas polises.

Programmas

Atkarībā no uzņēmuma vēlmes, piedāvājam dažāda līmeņa veselības apdrošināšanas polises, kuru segumā ir iekļauti:

 • ambulatorās un stacionārās palīdzības pakalpojumi tikai  pacienta iemaksas apmērā (Bāzes līmeņa Ekspress polise); 
 • veselības apdrošināšanas polises, kuru segumā ir iekļauti ambulatorās un stacionārās palīdzības pakalpojumi pacientu maksas un maksas pakalpojumu apmērā (Bāzes līmeņa polises ar maksas pakalpojumiem; Vidēja līmeņa polise, Augsta līmeņa polise)

Programmu pamatsegums

Bāzes līmeņa polises

Ekspress polise

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Ekspress polise ar OVP

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība:

 • ar darba specifiku saistītā obligātā veselības pārbaude atbilstoši MK noteikumiem.

Maestro polise

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība 100% apmērā:

 • Medicīniskās apskates dažādu izziņu (laulības, ieroču iegādes atļauju, autovadītāju u.c.) saņemšanai:
  • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem;
  • vakcinēšana pret gripu, ērču encefalītu;
 • Citi maksas ambulatorie pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma programmā norādītā limita ietvaros:
  • ārstu mājas vizītes;
  • ārstu speciālistu konsultācijas;
  • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
  • dažādas ārstnieciskās manipulācijas saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu.

Vidējā līmeņa polises

Dzintara polise

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība:

 • Bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% apmērā 
  • medicīniskās apskates dažādu izziņu (laulības, ieroču iegādes atļauju, autovadītāju u.c.) saņemšanai;
  • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem;
  • vakcinēšana pret gripu, ērču encefalītu;
  • programmā norādītie laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
  • maksas valsts neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Citi maksas ambulatorie pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma līdz EUR 11.38 par pakalpojumu:
  • ārstu mājas vizītes;
  • ārstu, docentu, profesoru konsultācijas;
  • diagnostiskie izmeklējumi, t.sk. dārgo tehnoloģiju izmeklējumi, magnētiskā rezonanse, kompjūtertomogrāfija u.c., saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
  • dažādas ārstnieciskās manipulācijas saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu.

Dzintara polise PLUSS I un PLUSS II 

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība:

 • Bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% apmērā 
  • medicīniskās apskates dažādu izziņu (laulības, ieroču iegādes atļauju, autovadītāju u.c.) saņemšanai;
  • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem;
  • vakcinēšana pret gripu, ērču encefalītu;
  • paplašināti programmā norādītie laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
  • maksas valsts neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Citi maksas ambulatorie pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma saskaņā ar programmas cenrādi:
  • ārstu mājas vizītes;
  • ārstu, docentu, profesoru konsultācijas;
  • diagnostiskie izmeklējumi, t.sk. dārgo tehnoloģiju izmeklējumi,magnētiskā rezonanse, kompjūtertomogrāfija u.c., saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
  • dažādas ārstnieciskās manipulācijas saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu.

Augsta līmeņa polises

Platīna polise

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% apmērā:

 • medicīniskās apskates dažādu izziņu (laulības, ieroču iegādes atļauju, autovadītāju u.c.) saņemšanai;
 • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem;
 • vakcinācija pret gripu, ērču encefalītu, A un B hepatītu;
 • plaša apjoma laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • maksas valsts un privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība;
 • ārstniecības personas mājas vizīte;
 • ārstu, docentu un profesoru konsultācijas;
 • plaša apjoma diagnostiskie izmeklējumi, t.sk. dārgo tehnoloģiju izmeklējumi- magnētiskā rezonanse, kompjūtertomogrāfija u.c., saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • plaša spektra ārstnieciskās manipulācijas saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • maksas valsts un privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Platīna Ekskluzīvā polise

Jebkuras pacienta iemaksas par ambulatoro un stacionāro palīdzību 100% apmērā.

Maksas ambulatorā palīdzība bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% apmērā:

 • medicīniskās apskates dažādu izziņu (laulības, ieroču iegādes atļauju, autovadītāju u.c.) saņemšanai;
 • ar darba specifiku saistītās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem;
 • vakcinācija pret gripu, ērču encefalītu, A un B hepatītu;
 • plaša apjoma laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • maksas valsts un privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība;
 • ārstniecības personas mājas vizīte;
 • ārstu, docentu un profesoru konsultācijas;
 • homeopātiskā ārstēšana;
 • medicīniskie pakalpojumi saistībā ar grūtniecību;
 • STS saslimšanu diagnostika;
 • plaša apjoma padziļinātie diagnostiskie izmeklējumi, t.sk., dārgo tehnoloģiju izmeklējumi-magnētiskā rezonanse,kompjūtertomogrāfija, osteodensitometrija u.c., saskaņā ar
  ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • plaša spektra ārstnieciskās manipulācijas saskaņā ar ārstējošā ārsta nozīmējumu;
 • maksas valsts un privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ambulatorā rehabilitācija:

 • masāža, manuālā terapija, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana;
 • fizikālā terapija, lāzerprocedūras.

Maksas stacionārā palīdzība bez ģimenes ārsta nosūtījuma:

 • ārstēšanās stacionārā;
 • diagnostiskie izmeklējumi;
 • ārstnieciskās manipulācijas;
 • operācijas;
 • paaugstināts serviss.

Dzemdību palīdzība:

 • individuālās dzemdības ar ārsta un vecmātes izvēli;
 • ķeizargrieziena operācija;
 • anestēzija;
 • papildus piedāvātie servisa pakalpojumi;
 • dzemdību līgums.

Papildus maksas pakalpojumi vidēja un augsta līmeņa pamatsegumam

Maksas ambulatorā rehabilitācija, maksas ārstēšanās stacionārā un maksas stacionārā rehabilitācija var tikt papildus pievienota vidēja un augsta līmeņa pamatsegumam.

Iepriekš norādītais programmas papildus segums, kā arī maksas pakalpojumi saistībā ar dzemdībām jau ir iekļauti Platīna Ekskluzīvās polises segumā.

Papildprogrammas

Pieprasot piedāvājumu, lūdzam izvēlēties vienu no attiecīgajai papildprogrammai piedāvātajiem atlaides apmēriem un limitu gadā.

Atlaides apmērs
MEDIKAMENTI ar limitu/gadā 50% 70%
Akūtu un hronisku slimību ārstēšanai paredzētie medikamenti 145/170/215/285 145/170/215/285
Jebkuri LR zāļu reģistrā iekļauti medikamenti 70/145/170/215 70/145/170/215
ZOBĀRSTNIECĪBA ar limitu/ gadā 50% 70%
Neatliekamā zobārstniecība un zobu higiēna 70 70
Zobārstniecības un zobu higiēna 70/145/215/285 70/145/215/285
Zobārstniecība un zobu protezēšana - 320*
OPTIKA ar limitu/ gadā 50% 70%
Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegāde 45/60/70 70
VESELĪBAS VEICINĀŠANA Nodarbību skaits mēnesī Viena apmeklējuma limits, EUR
Aerobika, peldbaseins, trenažieru zāles apmeklējums, slidošana sporta hallēs 4 / 8 4.50 / 6.00

 

Apzīmējumi: * čeku apmaksa

Priekšrocības

 • Juridiskās personas, kas iegādājas veselības apdrošināšanu, ir konkurētspējīgākas darba tirgū, darbiniekiem samaksai par darbu papildus piedāvājot apdrošināšanu pret slimībām, tādējādi darbiniekam nodrošinot aizsardzību pret negadījumiem;
 • Juridiskām personām, veicot darbinieku veselības apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti nodokļu atvieglojumi;
 • Medicīniskie pakalpojumi tiek apmaksāti Latvijas Republikas teritorijā visās likumā noteiktā kārtībā reģistrētās medicīnas iestādēs, neatkarīgi no tā, vai medicīnas iestāde ir vai nav ADB „Gjensidige” Latvijas filiāles līgumorganizācija. 
 • Nodrošinām medicīnisko pakalpojumu izmantošanu medicīnas iestādēs bez apmeklējuma skaita ierobežojumiem vienā mēnesī, vienam saslimšanas gadījumam, laboratorijas pakalpojumu saņemšanu bez skaita ierobežojumiem (nepastāv mēneša limiti un izmantojamās summas apakšlimiti), kā arī augstu tehnoloģiju diagnostikas izmeklējumu izmantošanu bez apakšlimitiem. Visu medicīnas pakalpojumu izmantošana ir bez termiņa ierobežojumiem (nav nogaidīšanas perioda, nosūtījuma derīguma termiņš utml.)
 • Plašs līgumorganizāciju tīkls, vairāk kā 1500 līgumorganizācijas Latvijā, kur medicīniskos pakalpojumus var saņemt, uzrādot apdrošināšanas polisi un personu apliecinošu dokumentu (bezskaidras naudas norēķina veidā).