Informācija par nekustamā īpašuma un mantas apdrošināšanu uzņēmumiem

Nekustamā īpašuma apdrošināšana

Ja tavs uzņēmums nomā vai tam pieder nekustamais un kustamais īpašums, iesakām to apdrošināt, lai izvairītos no neparedzētiem izdevumiem, ja notiek apdrošināšanas gadījums. 

Piedāvājam apdrošināt:

  • ēkas (t.sk. iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas, teritorijas labiekārtojumu), telpas (vai ieguldījumus telpu remontā);
  • mēbeles un telpu aprīkojumu
  • ražošanas un tehnoloģiskās iekārtas;
  • krājumus - izejmateriālus vai gatavo produkciju.

Mantas apdrošināšana

Tavs uzņēmums mantu var apdrošināt saskaņā ar apdrošināšanas noteikumos norādīto sarakstu (noteikumi 5.1/4)

  • mēbeles un telpu aprīkojumu, inventāru; 
  • ražošanas un tehnoloģiskās iekārtas, darba mašīnas, darba galdus, instrumentus;
  • krājumus – izejmateriālus, nepabeigto vai saražoto produkciju, preces pārdošanai;
  • nomāto un pieņemto mantu remontam, uzglabāšanai.