50% no saskaņotajiem paziņojumiem aizpildīti nepareizi

01.02.2017

Jaunumi un preses relīzes

 • 12.07.2024
  Izbaudi festivālu droši!
  More
 • 09.07.2024
  Kas jāzina, lai pasargātu sevi no karstuma?
  More
 • 18.06.2024
  Jāņi bez raizēm – kā svinēt droši?
  More

Līdz ar Latvijas mainīgajiem laika apstākļiem, pieaug nelielu satiksmes negadījumu skaits, kuru rezultātā auto braucējiem ir jāpilda saskaņotais paziņojums. Gjensidige informē, ka puse no tiem ir aizpildīti neprecīzi, tāpēc vēlas sniegt padomus, lai auto vadītāji nepieļautu populārākās kļūdas.

ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles, Transportlīdzekļu atlīdzības  grupas vadītājs Dāvis Lēvalds atklāj klientu izplatītākās kļūdas, aizpildot ceļu satiksmes negadījumu saskaņoto paziņojumu. Viņš arī skaidro, kādēļ ir svarīgi paziņojumu aizpildīt korekti jau notikuma vietā, tādā veidā, izvairoties no nepatīkamiem momentiem tālākā negadījuma izskatīšanas procesā.

“Kļūdaini aizpildīts paziņojums būtiski pagarina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un sarežģī lietas izskatīšanas procesu. Ir būtiski, ka klienti aizpilda anketu pilnīgi un korekti jau negadījuma vietā. Pretējā gadījumā, apdrošinātājam ir jāizskata lietas materiāli un faktiskie apstākļi no jauna, lai nepieļautu kļūmes apdrošināšanas izmaksas procesā,” skaidro ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles Transporta atlīdzību  grupas vadītājs.

D.Lēvalds uzsver, ja nav izsaukta ceļu policija, saskaņotais paziņojums ir nozīmīgākais ceļu satiksmes negadījumu fiksējošais dokuments, tādēļ tā korekta aizpildīšana ir būtiska. Gadās ieilgums arī reizēs, kad saskaņotais paziņojums ir sastādīts korekti, taču lietas izskatīšanas gaitā kāda no pusēm apstrīd notikušā apstākļus, maina viedokli par vainīgo vai ceļ citus iebildumus. Arī šādos gadījumos ir jāuzklausa visas iesaistītās puses, lai iegūtu jaunus pierādījumus un pieņemtu lēmumu par atlīdzības izmaksu.

Lai klientiem palīdzētu, Gjensidige eksperti atgādina būtiskāko, aizpildot saskaņoto paziņojumu:

 1. Saskaņotā paziņojuma veidlapā būtiski ir precīzi aizpildīt visas ailes. Piemēram, 12. sadaļā “Negadījuma apstākļi” ir detalizēti jānorāda kādos apstākļos negadījums noticis.
 2.  “Negadījuma skice sadursmes brīdī”, kas atrodama 13. sadaļā, smalki, precīzi un skaidri jāuzzīmē notikuma shēma sadursmes brīdī. Ja iespējams, negadījums jānofotografē, kas neskaidrību gadījumā var atvieglot lietas izskatīšanu. Būtiski atcerēties, ka skicē jāuzzīmē transportlīdzekļi sadursmes brīdī, nevis pēc tās.
 3. Sadaļā “Manas piezīmes”, autovadītājam, kurš ir izraisījis satiksmes negadījumu, ir jānorāda sadursmes iemesls. Piemēram, “neievēroju distanci”, “šķērsoju ielu pie dzeltenā vai sarkanā luksofora signāla”, “novērsos no ceļa, jo blakussēdētājs novērsa uzmanību” vai cits.
 4. Abiem autovadītājiem ir obligāti jāparakstās tam atvēlētajā vietā - 15. sadaļā. Būtiski atcerēties, ka ar savu parakstu autovadītājs nevis atzīst savu vainu, bet gan tikai apstiprina ka ir vienojušies par negadījuma apstākļiem. Satiksmes negadījumā iesaistīto autovadītāju atbildības pakāpi, izvērtē apdrošinātāji.
 5. Jāņem vērā, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi, ja nav cietušas personas, ja nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, ja negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu. Tāpat jāņem vērā, ka saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai tad, ja abi iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem.
 6. Ja negadījumā cietušais ir nevis cits transporta līdzeklis, bet ceļa infrastruktūra, vadītājam obligāti ir jāizsauc ceļu policija, zvanot uz tālruni 112.
 7. Pēc pilnīga saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas un parakstīšanas, katrs autovadītājs paņem pa vienai lapai no saskaņotā paziņojuma eksemplāra. Autovadītājs, kurš nepretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, saskaņoto paziņojumu iesniedz apdrošinātājam, ar kuru noslēgts OCTA līgums, 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma.
 8. Autovadītājam, kurš pretendē uz zaudējumu atlīdzību, ir pienākums saglabāt transportlīdzekli un bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz laikam, kad to likumā noteiktajā kārtībā apskatīs tā apdrošinātājs – eksperts.

Gjensidige aicina autovadītājus izpētīt saskaņoto paziņojumu, lai nepieciešamības gadījumā to varētu aizpildīt korekti, un vēl drošu ceļu!