Kā pasargāt sevi no elektrotraumām mājoklī

21.04.2017

Jaunumi un preses relīzes

 • 03.05.2024
  5 soļi, kā sakopt māju pēc ziemas sezonas
  More
 • 30.04.2024
  Aptauja: Latvijas iedzīvotāji sākuši mazāk pievērst uzmanību ilgtspējai un produktu izcelsmei
  More
 • 15.04.2024
  Brauc ar velo droši!
  More

2017. gada februārī Gjensidige Latvija un OMD Latvia, veiktā pētījuma[1] rezultāti liecina, ka viena no biežāk sastopamajām mājokļa drošības problēmām ir saistīta ar elektroinstalācijām un mājoklī ierīkoto elektrotehniku. Vairāk kā piektdaļa aptaujāto (22%) atzīst, ka viens no aktuālākajiem riskiem to mājoklī ir nepareizi ekspluatētas elektroierīces. Lai atgādinātu cilvēkiem par iespējamiem elektroriskiem mājoklī Gjensidige Latvija un AS Sadales Tīkls apkopojuši biežāk sastopamās ar elektrību saistītas nelaimes un padomus to novēršanai.

Kā atklāj AS “Sadales Tīkls”, visbiežāk mājoklī elektrotraumas tiek gūtas neapdomīgas rīcības dēļ. Populārākie traumu iemesli:

 1. Lietojot elektroierīces ar bojātu apvalku vai vadu izolāciju

  Ikdienas steigā ikvienam var gadīties pavirši izraut telefona lādētāju, nepamanīt sīkus bojājumus elektroierīcēm vai nepareizi novietot sakarsušo matu taisnotāju, tuvu viegli uzliesmojošām lietām. Tas var gadīties ikvienam, taču, jo vairāk pievērsīsim uzmanību elektroierīču stāvoklim un, izmantošanai un novietojumam, jo mazāka iespēja, ka tās kaitēs mājoklim un ierīču lietotājiem.

 2. Pieskaroties un atkailinātiem vadiem vai izmantojot bojātas kontaktligzdas

  Gjensidge Latvija un OMD Latvia veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka tikai trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ir droša par savā mājoklī ierīkotās elektroinstalācijas stāvokli. Novecojusi, bojāta vai ekspluatācijā nenodota elektroinstalācija var izraisīt īssavienojumu un ne tikai sabojāt elektroierīces, bet arī izraisīt ugunsgrēku.

 3. Bojātu elektroierīču pašrocīga labošana

  Elektroierīču labošana vienmēr ir jāuztic profesionāļiem. Pašrocīga elektroierīču labošana var rezultēties smagās elektrotraumās, apdegumos un pat izraisīt ugunsgrēku.

 4. Paštaisītu vai nesertificētu elektroierīču lietošana

  Ierīces, kas nav sertificētas vai ir paštaisītas nav drošas ikdienas lietošanai, jo tās nav izgājušas oficiālu kontroli un neatbilst vispārīgiem lietošanas standartiem. Šādu ierīču izmantošana var izraisīt īssavienojumu, pat izraisīt ugunsgrēku, kā arī ir ārkārtīgi bīstamas cilvēka dzīvībai.

 5. Veicot sīkus remontdarbus, dzenot sienā naglas un urbjot caurumus, nepārbaudot vai zem apmetuma nav elektrības vadu

  Lielākā daļa lektroinstalāciju atrodas ēku sienās tāpēc, lai paslēptu tās no cilvēku acīm un droši varētu pildīt savu funkciju. Pirms kārt pie sienas savu mīļāko gleznu – pārliecinieties par elektrības vadu atrašanās vietu.

 6. Lietojot paštaisītus vai labotus drošinātājus

Līdzīgi kā ar paštaisītām vai bojātām ierīcēm, arī neatbilstošu drošinātāju izmantošana var radīt īssavienojuma risku un nozīmīgus draudus cilvēka dzīvībai.

Elektroinstalāciju un elektrotehnikas bojājumu risku mazināšanai, vairums iedzīvotāju paļaujas tikai uz sevi. 62% aptaujāto atzīst, ka ikdienā cenšas būt uzmanīgi un, dodoties prom no mājām, vienmēr pārliecinās vai ir izslēgtas elektroierīces. Uzņemties atbildību par sava mājokļa drošību ir svarīgi, taču ikviens mēdz būt aizmāršīgs, tādēļ svarīgi ir veikt papildu darbības, lai pasargātu sevi un savu mājokli no nelaimēm. Kā novērst iespējamos ar mājokļa drošību saistītos elektrotehnikas un elektroinstalācijas riskus:

 • Regulāri seko līdzi, lai mājoklī būtu atbilstoša un droša elektroinstalācija. Tās novērtēšanai pieaicini speciālistu – elektriķi;
 • Sadzīvē izmanto tikai drošas, lietošanai piemērotas, sertificētas elektroierīces;
 • Neizmantojot elektroierīces, vienmēr atslēdz tās no strāvas;
 • Dodoties prom no mājām, ja iespējams, atslēdz strāvu;
 • Uzstādi mājoklī dūmu detektorus un glabā ugunsdzēšamo aparātu viegli pieejamā vietā

Gadījumā, ja ir radušies elektroinstalāciju vai elektrotehnikas bojājumi (sadūmojusi rozete vai ierīce, aizdegušies elektrības vadi) AS “Sadales Tīkls” atgādina:

 • Nekavējoties atslēdz elektrību mājoklī
 • Nepieciešamības gadījumā zvani 112
 • Nepieciešamības gadījumā, liesmu dzēšanai izmanto mājoklī esošo ugunsdzēšamo aparātu

 

Ņemot vērā “Mājokļa drošības uztvere Latvijas iedzīvotāju vidū” pētījuma rezultātus un Gjensidige Latvija  pieejamos datus par mājokļa drošības situāciju, Gjensidige Latvija sadarbībā ar Latvijas glābšanas dienestiem un drošības nozares pārstāvjiem uzsāka iniciatīvu “Mājokļa Drošības Mēnesis”, kas ik gadu norisināsies martā. Tās mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju informētību un izpratni par mājokļa drošības jautājumiem, tādējādi mazinot negadījumu skaitu valstī, kas saistīti ar mājokļa drošību.


[1] Pētījums “Mājokļa Drošības uztvere Latvijas iedzīvotāju vidū” 2017.gada februārī tika veikts sadarbībā ar OMD Latvia un tajā piedalījās 701 respondents.