Uzmanību: Vadlīnijas, kā rīkoties plūdu laikā un pēc tiem

19.01.2023

Jaunumi un preses relīzes

 • 31.08.2023
  Drošs ceļš uz skolu – ko der atgādināt skolēnam pirms Zinību dienas?
  More
 • 29.08.2023
  Sagatavojies Dziesmu un Deju svētkiem savlaicīgi - kam jābūt svētku dalībnieka somā
  More
 • 28.08.2023
  Sanita Glovecka: dabas stihijas maina apdrošināšanas tendences Latvijā
  More

Laikā, kad Jūsu mājas var apdraudēt plūdi, apdrošināšanas kompānija Gjenisdige vēlas Jums izteikt atbalstu un arī atgādināt par svarīgāko, kas jāatceras šādās situācijās.

Ikvienam plūdu skarto teritoriju iedzīvotājam, kura mājas tieši ietekmē plūdi, pirmkārt ir jāparūpējas par savu veselību un drošību. Ja apdraudēta Jūsu veselība vai dzīvība, nekavējoties zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Pirms īpašuma pamešanas, veiciet visus neatliekamos pasākumus, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus, piemēram, atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas, aizveriet logus, durvis, lūkas un slēģus. Evakuācijas gadījumā paziņojiet par to tuviniekiem, lai tie nedotos pie Jums un neapdraudētu sevi.

Apdrošināšanas atlīdzību pieprasījumu nav nepieciešams veikt uzreiz kā plūdi sākušies, svarīgāk ir vispirms pašam nokļūt drošībā. Vēlams, trīs darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža pieteikt apdrošināšanas gadījumu internetā vai lietotnē GjensidigeBaltic. Tomēr ņem vērā, ka īpašuma apsekošana tiks veikta tikai pēc tam, kad plūdu radītais apdraudējums būs beidzies.

Pat, ja plūdi vēl neapdraud Jūsu īpašumu, sagatavojiet svarīgākās mantas (personas apliecinošos dokumentus, vērtslietas, naudu, medikamentus un pirmās nepieciešamības lietas) līdzņemšanai, un savlaicīgi pārvietojiet mantas no pagraba vai pirmā stāva uz drošāku vietu.

Atcerieties – plūdu apdraudējumu gadījumā nepieciešams regulāri sekot līdzi aktuālajai situācijai. Saglabājiet šos informācijas avotus savā telefonā, lai nepieciešamības gadījumā to varētu ātri atrast:

 • Sekojiet regulāri līdzi arī pašvaldības sniegtajai informācijai, piemēram, par plūdiem Jēkabpils novadā iespējams atrast informāciju šeit: Jekabpils novada pašvaldība
 • Ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv Plūdu riska informācijas sistēmā.
 • Plašāka informācija par rīcību plūdu gadījumos pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā.