VDAR ieviešana ir ilgstošs process

23.10.2018

Jaunumi un preses relīzes

 • 31.05.2024
  Drīz skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks – kā to pavadīt bez raizēm
  More
 • 29.05.2024
  ’’Gjensidige Latvija’’ vadītāja Sanita Glovecka: apdrošināšanas pratība – zināšanas, kas nomierina
  More
 • 24.05.2024
  Ārstēšanas izmaksas tūristiem Turcijā pieaugušas par 53%
  More

Šī gada 25. maijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības, kuru ievērošana tiks stingri regulēta un par pārkāpumiem piemērots ievērojams sods. Apdrošināšana ir viena no tām nozarēm, kuras ikdienā personas datiem ir liela loma, tādēļ jaunās prasības ne tikai prasījusi vairāku gadu sagatavošanos, bet arī veicinājusi būtiskas izmaiņas apdrošinātāju ikdienas darbībā gan biznesa, gan klienta apkalpošanas un iekšējos jautājumos. 

Vairums apdrošināšanas uzņēmumu par gatavošanos VDAR sāka domāt pirms vairāk kā diviem gadiem un joprojām ir jautājumi, kas ir risināmi. “VDAR ieviešana ir process, kas joprojām turpinās, jo tā ietver pārmaiņu ieviešanu biznesa, IT, juridiskajos klientu apkalpošanas un uzņēmuma iekšējās darbības procesos. VDAR nenosaka konkrētas vadlīnijas vai darbības, kā uzņēmumam nodrošināt atbilstību VDAR, bet principus, ka ir jāievēro un atbildība par šo principu pienācīgu ieviešanu uzņēmuma ziņā,” skaidro Gjensidige Latvija Risku un darbības atbilstības speciālists Andis Meirēns.

A. Meirēns uzsver, ka VDAR ievērošanā viens no svarīgākajiem aspektiem ir darbinieku izpratne par datu aizsardzību un spēja strādāt atbilstoši šiem principiem. Lai to nodrošinātu, esot nepieciešams ieguldīt ievērojamus resursus darbinieku apmācībā un piemērotas darba vides, infrastruktūras nodrošināšanā. “Šobrīd ikviens darbinieks zina, kā uzņēmumā tiek ievērotas VDAR prasības, spēj klientiem pamatot sniegto datu nepieciešamību un zina savus pienākumus, lai nodrošinātu datu drošību,” stāsta A. Meirēns.  

Gjensidige Latvija pieredze liecina, ka papildus darbinieku izpratnei, tikpat svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai VDAR ievērošanai uzņēmumā, ir atbilstošas darba vides un infrastruktūras nodrošināšana.

“Bez jau esošiem informācijas drošības pasākumiem, tādiem kā sistēmu un tīkla aizsardzību, parolēm, dokumentu utilizāciju, drošu dokumentu drukāšanu, datu serveriem u.c. procesiem, daudz deva ieviestā “tīra galda politika” (clean desk policy), kas paredz, ka katram darbiniekam jārūpējas, lai darba vietā netiktu atstāti pieejami dokumenti, personīgas mantas, u.c. objekti. Katram darbiniekam ir nodrošināts slēgts skapītis mantu glabāšanai, kur prombūtnes laikā jānovieto visas darbam nepieciešamās lietas, ieskaitot portatīvos datorus, tādā veidā atstājot darba vietu tīru, kārtīgu un izvairoties no iespējamām personas datu vai citas svarīgas informācijas noplūdi,” skaidro A. Meirēns.

Viņš arī uzsver, ka neskatoties uz izaicinājumiem divu gadu garumā, ko nodrošinājusi VDAR ieviešana, Gjensidige Latvija viennozīmīgi ir novēroti pozitīvi aspekti, ko sniegušas izmaiņas procesos. Pirmkārt, ir veicināta darbinieku izpratne par ikdienas procesos izmantotajiem datiem, kā arī par apdrošināšanas biznesa procesu kopumā. Darbiniekiem regulāri tiek organizētas apmācības par datu aizsardzību un drošību. Otrkārt, ir uzlabojusies darbinieku atbildības sajūta un attieksme pret darba vidi – darbinieki kļuvuši uzmanīgāki, vēl rūpīgāk attiecas pret informāciju, ko saņem un izmanto, kā arī ikdienas darba vidē kļuvuši kārtīgāki. Treškārt, veicot jebkādas izmaiņas biznesā, produktos vai procesos, sadarbībā ar mūsu partneriem, datu aizsardzības aspekts ir viens no svarīgākajiem apsvērumiem.

Par ADB "Gjensidige":  Norvēģijas lielākās apdrošināšanas kompānijas meitas uzņēmums, kas Baltijas valstīs darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Gjensidige Latvija ir viena no TOP3 vadošajām apdrošināšanas kompānijām Latvijā un tā piedāvā visus nedzīvības apdrošināšanas veidus. Gjensidige Latvija piedāvā saņemt konsultācijas, piedāvājumus, pieteikt atlīdzību vai iegādāties visa veida nedzīvības apdrošināšanu internetā (gjensidige.lv), kā arī 17 pārstāvniecībās un klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.