Ziņojums par krāpniecību un korupciju

Mēs mudinām jebkuru personu ziņot mums par jebkādiem apstākļiem Gjensidige darbībā, kas varētu norādīt uz krāpniecību vai korupciju. Šādi apstākļi varētu būt, piemēram, situācija, kad Gjensidige darbinieki, partneri un citas saistītās puses neievēro likumus, noteikumus vai Gjensidige Ētikas noteikumus.

Ja vēlaties iesniegt mums sūdzību, lūdzu apskatiet informāciju par mūsu sūdzību izskatīšanas kārtību:https://www.gjensidige.lv/par-mums/kompanija/sudzibu-izskatisanas-kartiba

Jebkādu šādu ziņojumu izskata pieredzējuši darbinieki, kuru darba pienākumos īpaši ietilpst krāpniecības un korupcijas novēršana Gjensidige, un kas seko precīzām vadlīnijām. Ziņojumā lūdzam konkrētu informāciju, lai mums būtu iespējams izmeklēt konkrēto gadījumu.

Anonimitāte un konfidencialitāte
Visi ziņojumi tiek apstrādāti ievērojot augstu konfidencialitāti. Jūs variet iesniegt ziņojumu anonīmi, bet parasti situāciju ir vieglāk risināt, ja mēs zinām, kas ir sniedzis ziņojumus.

Ziņojums par krāpniecību un korupciju

Mēs esam pateicīgi par jebkāda veidu ziņojumiem. Jūs variet sūtīt ziņojumu anonīmi vai identicējot sevi.

* Nepieciešamie lauki

Jūsu saistība ar Gjensidige *

Ziņojuma veids

Ziņojuma veidi

Ziņojums