Ja Jums ir informācija par organizētiem, veicamiem vai izdarītiem pārkāpumiem ADB „Gjensidige”, aicinām ziņot par to pa e-pastu report@gjensidige.lt.
Norādītajā veidā varat iesniegt ziņojumus saistībā ar: 

- apdraudējumu sabiedrības drošībai vai veselībai un personas dzīvībai vai veselībai;
- vides apdraudējumu;
- traucēšanu vai nelikumīgu ietekmi uz tiesībsargājošo iestāžu veicamu izmeklēšanu vai tiesām, veicot savus uzdevumus;
- nelikumīgas darbības finansēšanu;
- nelikumīgu vai nepārredzamu sabiedrisko līdzekļu vai mantas izmantošanu;
- nelikumīgi iegūtu mantu;
- izdarītā pārkāpuma seku slēpšanu un traucēšanu seku apmēra noteikšanai;
- citiem pārkāpumiem.

Aktuālie tiesību akti:
Trauksmes celšanas likums