Informācija par Gjensidige

Vadošā apdrošināšanas kompānija Ziemeļvalstīs un līderis Norvēģijas apdrošināšanas tirgū ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi Baltijas valstīs

Vēsture

Gjensidige Norvēģijā uzsāka savu darbību pirms 200 gadiem, izveidojot apdrošināšanas tīklu pret uguns nelaimēm. Šobrīd Gjensidige ir uzņēmumu grupa, kas darbojas Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs. Gjensidige nodrošina saviem klientiem dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu, kā arī banku, pensiju un citus pakalpojumus. Norvēģijā Gjensidige pieder trešdaļa no nedzīvības apdrošināšanas tirgū.

Gjensidige logotips - nakts sargs, ir ne tikai Gjensidige, bet arī kopējās drošības simbols Ziemeļvalstīs. Naktssarga logotips ir visatpazīstamākais simbols Norvēģijā.

Darbība Latvijā

2016

Maijā notiek AAS "Gjensidige Baltic" pārzīmološana. 31. oktobrī tiek pabeigta ADB “Gjensidige” un AAS “Gjensidige Baltic” juridiskā apvienošanās un no 1. novembra Baltijas valstīs Gjensidige darbojas kā ADB “Gjensidige” ar tās galveno biroju Lietuvā un filiālēm Latvijā un Igaunijā.

2015

2015 g. Iegādāta PZU Lietuva

2009

Turpinot kompānijas paplašināšanos, 2009. gada nogalē AAS "Gjensidige Baltic" kļuva par Zviedrijā reģistrētās kompānijas GF Försäkringsaktiebolag (Latvijā zināma ar Nordicia vārdu) vienīgo akcionāru.

2008

Drošībai ir jauns vārds! No 2008.gada 1.janvāra Kompānija darbojas ar "Gjensidige Baltic" vārdu.

2006

Ar 2006.gada 13.septembri AS "Parekss apdrošināšanas kompānijai" ir jauns īpašnieks - Norvēģijas apdrošināšanas sabiedrība Gjensidige Forsikring.

2005

AS "Parekss apdrošināšanas kompānija" atver filiāli arī Igaunijā, un ir pārstāvēta visās Baltijas valstīs.

2004

Šajā gadā AS "Parekss apdrošināšanas kompānija" svin desmit gadu darbības jubileju. Kompānijas parakstīto neto prēmiju apjoms pieaudzis par 56% un sastāda 8,619 miljonu latu, peļņa sasniedz 1,191 miljonu latu. Tiek veikts nopietns darbs kompānijas izplatīšanas tīkla palielināšanai – atvērtas vai pilnībā atjaunotas 7 filiāles dažādās Latvijas pilsētās.

2001

Bruto parakstītās prēmijas sasniedza apjomu vairāk nekā 10 miljonus latu. 2001. gadā uzņēmums izsniedz aptuveni 200 000 apdrošināšanas polišu, kā rezultātā kapitāla ienesīgums ir 58,6%. Uzņēmuma akciju daļa palielinājās arī apdrošināšanas tirgū Lietuvā, AAS "Gjensidige Baltic" kļūst par SAO "Baltic Polis" 100% daļu turētāju.

2000

Kompānijas tirgus daļa ir 9,84%. Kapitāla un rezervju summa gada beigās – 4,14 miljoni latu, peļņa – 1,3 miljoni latu. Atklātas 4 jaunas pārstāvniecības Latvijas rajonu centros, ievērojami pieaudzis aģentu skaits. Kompānija palielināja savu daļu "Baltic Polis" kapitālā līdz 64,5%, tādējādi Lietuvas kompānija ieguva AS "Parekss apdrošināšanas kompānija" meitas uzņēmuma statusu un kļuva par Parekss grupas dalībnieku Lietuvā.

1999

Kompānija parakstīja bruto prēmijas 7,55 miljonu latu apmērā, kas noteica tirgus daļu 8,89% apjomā. Gada sākumā Kompānija iegādājās 50% Lietuvas apdrošināšanas kompānijas "Baltic Polis" akciju. "Baltic Polis" piederošā tirgus daļa, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, palielinājās vairāk nekā septiņas reizes.

1997

Latvijā stājas spēkā likums par autoīpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, un Kompānija ir to 8 sabiedrību vidū, kas iegūst licenci šim apdrošināšanas veidam. Kompānija joprojām tirgū ieņem 3.vietu, parakstot bruto prēmijas 4,6 miljonu latu apmērā. Gada beigās Latvijas lielākajos rajonu centros strādāja 8 pārstāvniecības. Sākot ar šo gadu, Kompānija strādā ar peļņu, kuras apjoms sasniedza 1,47 miljonus latu.

1994

AS "Parekss apdrošināšanas kompānija" dibināta 1994.gada 15.augustā ar apmaksātu pamatkapitālu 1 miljons latu un sāka savu darbību jau izveidotā apdrošināšanas tirgū, kurā tobrīd darbojās ap 40 apdrošināšanas kompāniju. 1994. gada beigās Kompānijā strādāja 9 darbinieki, saņemto prēmiju apjoms sasniedza 66000 latu, izmaksāto atlīdzību apjoms – 17000 latu.

Gjensidige pamatvērtības

 

Radīt drošības sajūtu

Drošības sajūtu rada atvērtība, vēlēšanās ieklausīties, saprast un atbalstīt vienam otru. Drošības sajūta ļauj kontrolēt situāciju un veicina izaugsmi. Uzticama vide palīdz būt drosmīgiem.

Domāt netradicionāli

Netradicionālas domāšanas pamatā ir zinātkāre un vēlme jebkuru darbu paveikt pēc iespējas labāk. Dalīties ar savām domām un būt atvērtiem, uzklausīt citu idejas! Jaunas idejas padara ikdienu dinamiskāku un veicina izaugsmi.

Uzdrīkstēties uz rīkoties

Uzņemties iniciatīvu un paveikt darbu ar savu īpašo pieeju. Nebaidīties rīkoties – tas ir īstais veids kā attīstīties un virzīties uz priekšu!

Misija un vīzija

Rūpes par klientu

Mūsu darbības pamatā ir profesionāla klientu apkalpošana, tāpēc mūsu mērķis ir kļūt par visvairāk uz klientu orientēto apdrošināšanas sabiedrību Baltijas valstīs. Mēs piedāvājam plašu klāstu apdrošināšanas risinājumu, kā arī tūlītējas atbildes uz taviem jautājumiem vai padomu un ātru lietas izskatīšanu, ja noticis apdrošināšanas gadījums. Mēs pieliekam visas pūles, lai tu justos droši.

ADB Gjensidige galvenie stūrakmeņi:

  • plašs risku segums;
  • apjomīgs sadarbības partneru un līgumorganizāciju tīkls;
  • augsts apkalpošanas līmenis;
  • savlaicīgi izmaksātas atlīdzības.