Rekvizīti un norēķinu konti

Rekvizīti

Saņēmējs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103595216
Adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 67112222
E-pasts: info@gjensidige.lv

Norēķinu rekvizīti

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT: NDEALV2X
EUR konts: LV15NDEA0000082331360

AS DnB banka
, SWIFT: RIKOLV2X
EUR konts: LV43RIKO0002013021222
USD konts: LV30RIKO0002030068624

AS SEB banka
, SWIFT: UNLALV2X
EUR konts: LV07UNLA0050005091188
USD konts: LV33UNLA0050008515305

AS Citadele banka
, SWIFT: PARXLV22
konts: LV54PARX0013672570001

AS Swedbank, SWIFT: HABALV22
konts: LV44HABA0551008357424

AS ABLV bank, SWIFT: AIZKLV22
konts: LV13AIZK0001130037711