Rekvizīti un norēķinu konti

Rekvizīti

Saņēmējs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103595216
Adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 67112222
E-pasts: info@gjensidige.lv

Norēķinu rekvizīti

Luminor Bank AS Latvijas filiāle (Iepriekš - Nordea Bank AB Latvijas filiāle), SWIFT: NDEALV2X
EUR konts:
LV52NDEA0000084953089

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
(Iepriekš - AS DnB banka), SWIFT: RIKOLV2X
EUR konts:
LV02RIKO0002930013594

AS SEB banka
, SWIFT: UNLALV2X
EUR konts: 
LV06UNLA0055000065951

AS Swedbank, SWIFT: HABALV22
konts:
LV30HABA0551043367013