Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atlīdzināsim zaudējumus par netīšiem nodarījumiem trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai.

Segsim neparedzētus finansiālus zaudējumus, kurus neuzmanības vai kļūdas dēļ nodarīsi trešajai personai, veicot savu profesionālo darbību.

Pasargā sevi un savu uzņēmumu

Apdrošini savu uzņēmumu vai profesionālo darbību.Saņemt piedāvājumu

Vispārējā civiltiesiskā atbildība

Atlīdzināsim zaudējumus saistītus ar kaitējumu trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai, kas rodas tavas vai tavu darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā. Piedāvājam apdrošināšanu dažādiem uzņēmējdarbības veidiem.

Profesionālā civiltiesiskā atbildība

Apdrošinām dažādu profesiju pārstāvjus pret zaudējumiem, kuri kļūdas vai neuzmanības dēļ nodarīti, veicot profesionālo darbību.