AAS "Gjensidige Baltic" slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016. gada 31. oktobrī
2015. gada pārskats
2014. gada pārskats
2013. gada pārskats
2012. gada pārskats
2011. gada pārskats
2010. gada pārskats