Finanšu atskaites

Lai nodrošinātu mūsu darbības caurspīdīgumu un pilnībā atbilstu visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām, piedāvājam šī brīža un iepriekšējo periodu finanšu atskaites un gada pārskatus.

Pa ceturkšņiem